[Lyrics] Flavour – Fearless Ft. Ejyk Nwamba Lyrics[Lyrics] Flavour – Fearless Ft. Ejyk Nwamba Lyrics
Give me chance
Anọchikwena ụzọ
I kwụchikwee m ụzọ, na aga m ajamụkwa gị, kpowaị

Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
The king is here, make everybody dobale oh
Ị ma na Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Anya fụlụ ugo daa, na adaa afụ ugo daadaa
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
The king is here, make everybody prostrate oh
Ị ma na Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi

Fearless, atụegwu
Ị sị na ọ ma mba, ọ bụrụ ọgwụ na ọ ma nle
Fearless, lion heart
Ị sị na ọ ma mba, ọ bụrụ ọgwụ na ọ ma nle
Unshakable, unstoppable
Ijele nnwa, mmanwụ jee, mmanwụ anaa
Agbala nnwa, ọ kwụlụ, ọ kaa
Ejyk Nwamba, ọọ salụgo ọkụ

Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
The king is here, make everybody dobale oh
Ị ma na Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Anya fụlụ ugo daa, na adaa afụ ugo daadaa
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
The king is here, make everybody prostrate oh
Ị ma na Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi

Ah eh, ọgbọ ọgụ adịgo tight oh
I bukwa ike, i bukwa ike e ji eme odogwu?
Ah eh, ọgbọ ọgụ adịgo tight oh
I bukwa ike, i bukwa ike e ji aba mba?
Ihewe ejewe eme oh
Ah eh, ọgbọ ọgụ adịgo tight oh
I bukwa ike, i bukwa ike e ji eme odogwu?
Anyị apụta ọgbọ
Ah eh, ọgbọ ọgụ adịgo tight oh
Ọọ salụgo ọkụ
I bukwa ike, i bukwa ike e ji aba mba?

Fearless, atụegwu
Ị sị na ọ ma mba, ọ bụrụ ọgwụ na ọ ma nle
Fearless, lion heart
Ị sị na ọ ma mba, ọ bụrụ ọgwụ na ọ ma nle
Unshakable, unstoppable
Ijele nnwa, mmanwụ jee, mmanwụ anaa
Agbala nnwa, ọ kwụlụ, ọ kaa
Ejyk Nwamba, ọọ salụgo ọkụ

Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-apasagodi arụ
Ị ma na Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Anya fụlụ ugo daa, na adaa afụ ugo daadaa
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi
Ị ma na Ijele pụta, mmanwụ kwụ n’ọgbọ ga-echelụgodi


Share [Lyrics] Flavour – Fearless Ft. Ejyk Nwamba Lyrics with others on social media;

Post a Comment

0 Comments