[Lyrics] Danny S – Waka Jeje ft. Olamide Lyrics[Lyrics] Danny S – Waka Jeje ft. Olamide Lyrics

Waka Jeje Lyrics
Call me Danny S or VIC…

Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo ton so, omo ologo…

Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo redeem, omo redeem…

Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo ton so, omo ologo…

Waka like this, waka like that, waka like this, waka like that…

Waka like this, waka like that, waka like this, waka like that…

Omo olodun yera woo
Epo bé lewu re
You no fit buy maalu, Omo Ku pe elediye
Waka wole, Waka jadé, Waka lo Ghana
Wash koropo, wo egbe è, mushin bè ni malé
Odabo odabo
É sun seyin
É sun seyin
O fe gba dollar
É sun seyin
É sun seyin
O fe gba agbara
Ijo daddy da
Ijo daddy rè
Ijo mummy da
Ijo mummy rè
Ayinze! O lo jo
Ayinze! O wa lé
Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo to so, omo ologo…

Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo redeem, omo redeem…

Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo to so, omo ologo…

Waka like this, waka like that, waka like this, waka like that…

Waka like this, waka like that, waka like this, waka like that…
Ahn ahn
Waka jeje, ni lekki epe
Eje eleje
Eje lon lò
Waka belenjé
Oloniranpe
Ma ló ma frown Lori titi jagaban
O mo ikokore, O mo ikokore
O lon pe l′efo, O lon pe l’efo
O mo danny, O mo danny
O lon pe l′egbon, O lon pe l’egbon
Mo di, Mo di
Mo di, Mo di
Modinatu, Modinatu
Modinatu to dabi ti coke bottle, coke bottle
Fé éshè wa moto, Fé éshè wa moto
E ma té throttle, E ma té throttle
Ayinze! O lo jo
Ayinze! O wa lé
Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo to so, omo ologo…

Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo redeem, omo redeem…

Waka jeje, waka jeje, waka jeje, waka jeje…

Omo to so, omo ologo…

Waka like this, waka like this, waka like that, waka like that…
Omo to so, omo ologo…
Waka jeje, waka jeje
Waka jeje…
Waka jeje, waka jeje…
Waka jeje
Omo to so, Omo ologo
Waka jeje, waka jeje
Waka jeje…
Omo ologo, waka jeje
Waka jeje, waka jeje
Omo redeem, Omo redeem
Waka jeje, waka jeje
Waka jeje
(Tipsy on the mix)
Omo ologo
All the way from iju
Omo shaolin temple
All the way from ilu shaku shaku
Awa ni omo ijoba gurumangucci
Awa o kin shè omo jaku jaku
(Whistles) sogo wan le oo
Badoo!


Share [Lyrics] Danny S – Waka Jeje ft. Olamide Lyrics with others on social media;

Post a Comment

0 Comments